ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
Ιερώνυμος Καλετσάνος
Χρήστος Λούλης
Κόρα Καρβούνη
Alban Ukaj
Ο Ακύλλας Καραζήσης είναι ο Dr. Markos Kruger